Unite Chefs Ireland – Polski

Wzywamy wszystkich szefów kuchni i kucharzy…

Grupa szefów kuchni skontaktowała się ze związkiem zawodowym Unite.  Powodem były niedogodne warunki pracy w branży – niskie płace, długie i  nieregularne godziny, niepewne zatrudnienie, trudne środowisko pracy i problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Niedawno ponad 1000 szefów utworzyło zamkniętą grupę na Facebooku, w której zaczęli dyskutować nękające ich problemy i najlepsze sposoby na ich rozwiązanie w sposób zbiorowy.

Następny krok to przystąpienie do związku zawodowego Unite.  Liczba członków w danej branży lub miejscu pracy jest podstawą skuteczności  organizacji związkowej.  Dlatego też Unite rozpoczął okres naboru członków wśród szefów kuchni i kucharzy, który potrwa do 23 czerwca 2016 r.

Kliknij tutaj ażeby pobrać informacje dotyczące członkowstwa; kliknij tutaj ażeby pobrać deklarację członkowską.

Możesz też wypełnić poniższy formularz i my niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą.

Po 23 czerwca będziemy w stanie ocenić ilu z was przystąpiło do związku i gdzie jesteście zlokalizowani – geograficznie i w miejscach pracy.  Zaczniemy pracować nad rozwojem strategicznej kampanii mającej na celu poprawę warunków pracy naszych członków.  Stworzymy listę najpilnieszych problemów zatrudnienia w waszej branży, które wymagają rozwiązania oraz wybierzemy działaczy związkowych, którzy będą reprezentować członków w kontaktach ze związkiem i pracodawcami.

Pamiętajcie – nie będziemy pobierać od was składek członkowskich dopóki nie będziemy mieć wystarczającej liczby członków, ażeby stworzyć skuteczną organizację związkową.

Dwa lata temu zgłosiła się do zwiazku grupa archeologów z podobnymi problemami.  Pomogliśmy im zorganizować się i stworzona przez archeologów grupa Unite Archeology reprezentuje dziś nieomalże wszystkich komercyjnych archeologów w Irlandii.  Jak dotąd udało im się zapewnić, że żaden pracodawca w tym sektorze nie płaci poniżej minimum egzystencji, co w praktyce oznacza, że pracownicy, którzy przedtem byli najgorzej płatni otrzymują teraz miesięcznie o 320 euro więcej.  W chwili obecnej Unite Archeology pracuje nad Porozumieniem Branżowym, które regulować będzie warunki pracy i płacy dla wszystkich archeologów.

To tylko jeden z przykładów na to, co mogą pracownicy osiągnąć, kiedy wspólnie działają i organizują się korzystając ze wsparcia  i doświadczenia związku Unite.  Chcemy teraz pomóc Wam, szefom i kucharzom, w zorganizowaniu się i polepszeniu Waszych warunków pracy.

Email noelle.whelan@unitetheunion.org