Polski

Buduj lepszą przyszłość z Unite

Unite the Union reprezentuje pracowników w sektorze budowlanym.  Prowadzimy aktywne kampanie mające na celu poprawę warunków pracy i płacy obejmujące wszystkich pracowników budowlanych w Irlandii i ujawniamy nadużycia ze strony pracodawców, jak na przykład fałszywe samo-zatrudnienie.  Celem Unite jest zapewnienie, że wszyscy pracownicy budowlani zatrudniani będą bezpośrednio i zgodnie z warunkami pracy uzgodnionymi w porozumieniach zbiorowych odpowiednich dla danego sektora.

Pracownicy Sektora Mechanicznego  

Kiknij tutaj , ażeby pobrać ulotkę wyjaśniającą stawki płacy i uprawnienia pracowników Sektora Mechanicznego (hydraulików, monterów, spawaczy ).  Następne podwyżki płacy przewidziane dla pracowników  sektora mechanicznego będą miały miejsce 1 października 2017 (2.5%) i 1 marca 2018 (2.5%).

W styczniu 2017 związek Unite, wraz ze związkiem TEEU, złożył wniosek o wydanie Zarządzenia o Zatrudnieniu Sektorowym (SEO) regulującego sektor mechaniczny.  Zarządzenie to byłoby prawnie wiążące dla wszystkich działających w tym sektorze.  Posiedzenie Sądu Pracy celem rozpatrzenia wniosku przewidziane jest w drugiej połowie roku 2017.  W międzyczasie uzgodniono ustanowienie Zarejestrowanego Porozumienia o Zatrudnieniu (REA).   Porozumienie to jest wiążące i obejmie pozapłacowe warunki  dla pracowników sektora mechanicznego (takie jak tygodniowy wymiar godzin, emerytury itp.)

Pracownicy Sektora Nie-mechanicznego/Elektrycznego

W roku 2016 reprezentująca pracodawców Federacja Przemysłu Budowlanego (CIF)  złożyła wniosek o wydanie Zarządzenia o Zatrudnieniu Sektorowym (SEO) regulującego sektor nie-mechaniczny i elektryczny.  Termin rozpatrzenia wniosku wyznaczono na czerwiec 2017.  Jeśli w ramach tego wniosku Federacja będzie zabiegać o zmiany, które w efekcie dadzą obniżkę płac dla naszych członków (n.p. zniesienie opłat za dojazdy, obniżenie stawki początkowej dla operatorów ogólnych itp.) Unite zastrzega sobie prawo do wysunięcia roszczeń płacowych w imieniu członków pracujących w sektorze nie-mechanicznym i elektrycznym.

Pozostali pracownicy budowlani

Unite aktywnie organizuje pracowników sektora budowlanego w celu ochrony i poprawy warunków pracy i płacy.

Niedawno zorganizowaliśmy operatorów dźwigów budowlanych i reprezentujemy teraz 85% pracowników w tej kategorii.  Unite pracuje obecnie nad Zarządzeniem typu SEO w ramach kampanii o poprawę zarobków i niepewnych warunków  zatrudnienia w sektorze dźwigów wieżowych zdominowanym przez agencje zatrudnienia.

Kontakt z Zespołem Sektora Budowlanego w  Unite

Tom Fitzgerald (Regionalny Oficer dla Budownictwa), thomas.fitzgerald@unitetheunion.org, Tel. +353-87-2253755;

Rob Kelly (Organizator), robert.kelly@unitetheunion.org, Tel. +353-87-8182132;

Garry Russell (Organizator), gary.russell@unitetheunion.org, Tel. +353-83-0057396;

Sheila Teahan (Administrator), Sheila.teahan@unitetheunion.org, Tel. +353-1-8980912 

Wstąp do związku Unite

Kliknij  tutaj ażeby pobrać formularz podania o członkostwo lub tutaj , ażeby  wstąpić do związku przez internet online.